עמוד:36

תצורות שונות של טקסט המסגרת המושגית עבור אוריינות הקריאה , שהוכנה לצורך מבחן פיזה , 2015 כוללת הגדרה של ארבע תצורות טקסטים שהקוראים נפגשים אתן . תצורות אלה צריכות להיות חלק מאוסף המיומנויות של הקוראים : טקסטים רציפים , טקסטים לא-רציפים , טקסטים מעורבים וטקסטים מרובים . להלן הגדרותיהן של תצורות אלה על-פי אותה מסגרת מושגית : . 1 טקסטים רציפים הם טקסטים הנבנים ממשפטים המצטרפים לפסקות . הפסקות יכולות להיות משולבות במבנים גדולים יותר כמו פרקים . טקסטים אלה מאורגנים על-פי מאפיינים חזותיים ( כמו הפרדה לפסקות , שימוש בגופנים בגודל שונה וכדומה ) ועל-פי סמני שיח ( כמו סמני רצף [ לדוגמה " ראשית [ " וקשרי סיבה למיניהם . ( רמזי עיצוב ושיח אלה הם הבסיס לקריאה יעילה . . 2 טקסטים לא-רציפים מאורגנים בצורה של רשימות ומצריכים גישה שונה של קריאה . דוגמאות לטקסטים לא-רציפים : רשימה , טבלה , תרשים . . 3 טקסטים מעורבים הם טקסטים הבנויים גם מחלקים רציפים וגם מחלקים לא-רציפים , המקיימים ביניהם קשר קוהרנטי . . 4 טקסטים מרובים מכילים טקסטים שכל אחד מהם נוצר באופן עצמאי ועומד בפני עצמו . לא תמיד ברור הקשר בין הטקסטים השונים שהוצבו אחד ליד השני . הטקסטים המרובים יכולים לכלול טקסטים רציפים בלבד או לא-רציפים בלבד או שילוב של השניים . בכל אחת מהתצורות המוזכרות לעיל , המתייחסות לטקסטים מילוליים , יכולים להיות משולבים גם ייצוגים חזותיים כמו תמונות או קטעי וידאו . –כחלק מהטקסט המילולי . הטקסטים שהתלמידים פוגשים בספרי המדעים הם מולטי-מודאליים . לנוכחותם של טקסטים מולטי-מודאליים , כלומר טקסטים מרובי ייצוגים , בחינוך הלשוני יש חשיבות מאחר שאחת מהמטרות בטיפוח כישורי שפה ואוריינות היא לחשוף את התלמידים לנושאים מעולמות תוכן שונים ולסוגות שונות של 82 משרד החינוך ( תשע-ב"תשע . ( "ג קידום תהליכי כתיבה . בתוך : תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות - ה' ו' ( עמודים . ( 38-44 ירושלים . / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Yesodi / ChinuchLeshony / ezerLehoraa 83 משרד החינוך ( תשע . ( "א-2011 כאן ביתי – מעיינים בפרק על הרשות המקומית בספר מולדת , חברה ואזרחות . 84 שם 85 פלד-אלחנן , נ' ( תשע . ( 2012 – "ב בדרך לאוריינות מדעית . בתוך : ע' השכל-שחם , ר' בורשטיין , ע' עמיר וה' אתקין ( עורכות . ( מזמרת הלשון – עיון ומחקר בחינוך הלשוני ( עמודים . ( 243-269 ירושלים . הוצאה לאור : משרד החינוך . כחלק מפעילות עם עמיתים , להשתמש בפונקציה של " עקוב אחר שינויים , " כדי להכינם להיות קוראיםכותבים מהסוג הזה . חשוב מאוד ללוות את התלמידים במהלך פעילות זו ולספק להם מחוון מסייע עבור הערכת הכתיבה של חבריהם . כאמור , המבנה הרשתי של טקסט דיגיטלי מזמן לקוראים מגוון , אולי אינסופי , של מסלולי קריאה . אך גם טקסטים " קבועים" ( להבדיל מ"דינמיים = " הייפרטקסט ) מזמנים לעתים קריאה במסלולים שונים , וזאת כאשר הטקסט הוא מרובה ייצוגים ( מולטי-מודאלי , ( כזה המכיל לצד טקסט כתוב גם אלמנטים אחרים כמו תמונה , קומיקס ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר