עמוד:34

למידה ממקורות מידע מרובים ללא קשר לתמורות שחלו במאה , ה-21 עם העלייה בגיל וביכולות הקוגניטיביות התלמידים נדרשים להתמודד עם כמה מקורות מידע העוסקים באותו הנושא . עם זאת , לא ניתן להפריד את הדיון בנושא הלמידה ממקורות מידע מרובים מהתמורות שחלו במאה ה-21 ובעקבות כך גם מהנדרש מבוגרי בית הספר במאה זו . הבנה של שני מקורות מידע ומעלה מצריכה את הדברים האלה : הערכת התוכן והמקור של כל אחד ממקורות המידע ; כמו כן השוואה בין מקורות המידע השונים ולהעריך את היחסים התוכניים ביניהם ( למשל האם הם משלימים או סותרים האחד את השניו ) וגם את הקשרים בין מקורותיהם . בנוסף לכך , על הקוראים להציג הבנה כוללת מתוך כלל מקורות המידע ולהסיק מסקנות . התלמידים צוברים ידע ומשווים בין המיידעים השונים , אך גם למדים כי שילוב בין כמה מקורות מעשיר את הידע בנושא מסוים לא רק בהקשר לכך שנצבר מידע , אלא גם בהקשר לכך שההיחשפות לכמה מקורות והשילוב ביניהם יוצרים תמונה שלמה ועשירה יותר . העלאתו של נושא זה למודעות התלמידים חשובה ביותר . בנוסף לכך , מתחדדת המודעות להבדלים בין מקורות מידע בהקשר לנימה המבוטאת בהם . הסקה על קשר היא סוג של מתן פרשנות , ולפיכך פרשנות מהווה חלק מתהליך המיזוג . זוהי פעילות חשיבה מסדר גבוה – " זיהוי רכיבים וקשרים , " ובעזרתה נוצר בסיס המאפשר , בין היתר , להסיק מסקנות מתוך המידע . בעקבות הקישור הם יוצרים מידע חדש עבורם , ובמידע זה טמונה מהות הפעלתה של אסטרטגיית המיזוג . 69 ראמ ) "ה מרץ , ( 2013 פיזה – 2015 טיוטת המסגרת המושגית באוריינות קריאה . מתוך אתר הראמ – Pisa – "ה מחקרים בינלאומיים : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Rama / MivchanimBenLeumiyim / OdotPisa . htm עמוד . 9 70 ברזלי , ש' ( אוק' . ( 2013 מחפשים אחר הבנה . הד החינוך , גיליון בנושא "הוראה לשם הבנה . " 71 בריט , א"מ ורוט , ( 2012 ) ( B ritt & Rouet ) ג'"פ אצל : ברזלי , ש' ( אוק' . ( 2013 מחפשים אחר הבנה . הד החינוך , גיליון בנושא " הוראה לשם הבנה . " 72 ראמ ) "ה מרץ , ( 2013 פיזה – 2015 טיוטת המסגרת המושגית באוריינות קריאה . מתוך אתר הראמ – Pisa – "ה מחקרים בינלאומיים : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Rama / MivchanimBenLeumiyim / OdotPisa . htm 73 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע " א , . ( 2009 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים . 74 שם . קריאה במאה ה-21 " אוריינות קריאה היא יכולתו של הפרט להבין טקסטים כתובים , להשתמש בהם , להעריך ולבקר אותם ולעסוק בהם במטרה להשיג את מטרותיו , לפתח את הידע והפוטנציאל שלו ולהיות חלק מהחברה " . ראינו לנכון להרחיב על אודות קריאה במאה ה-21 בהקשר לשני נושאים : למידה ממקורות מידע מרובים ותצורות שונות של טקסט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר