עמוד:32

השימוש בכלים ובטכנולוגיות חדשות מביא לשינוי במשימות כתיבה מסורתיות : אחד הדברים שהחוקרים לאמב וג'ונסון amb & א ohnson ) ב ) מדברים עליהם הוא הנגישות לחומרים באינטרנט וקלות תפעולם של כלים פתוחים באינטרנט ( כמו למשל : מפות חשיבה . ( קיומם של כלים קלים לתפעול ונגישות לחומרים כתובים , כמו מילון ועיתונים מקוונים לילדים , יכולה מצד אחד להקל את השגת המטרה של קידום הכתיבה בכך שמרב המשאבים של הלומדים יופנו לכתיבה עצמה , אך מצד שני היא דורשת הכנה לעבודה בסביבה רוויית קישורים כזו . נקודה נוספת שלאמב וג'ונסון amb & א ohnson ) ב ) מעלים היא האתגר של המורים והתלמידים לחשוב כיצד לשלב את האלמנטים של המולטימדיה במשימות הכתיבה . עבור התלמידים , האלמנטים של המולטימדיה , ובכלל זה השילוב של אמצעים חזותיים במטלות כתיבה , יכולים לשמש גורם מדרבן לכתיבה כי הם נוכחים ממילא בחייהם של התלמידים ויוסיפו להם עניין ואתגר . שילוב מולטימדיה בעת הכתיבה יצריך מהתלמידים השקעה רבה יותר בכתיבה ואולי אף יפתח את יכולתם לעשות אינטגרציה בין החלקים השונים ( שילוב קוהרנטי בין מילים לתמונות , קטעי וידאו או תרשימים למיניהם . ( מטא-אנליזה שנעשתה על מחקרים , שהשוו בין השפעת השימוש במעבד תמלילים על יכולות הכתיבה לבין השפעת השימוש בעיפרון ובנייר על יכולות אלה , העלתה כי תלמידים שכתבו במעבד תמלילים נטו להפיק טקסטים ארוכים יותר מאשר אלו שהשתמשו בעיפרון ובנייר . גם מבחינת איכות הטקסט מצאו החוקרים יתרון בכתיבה במעבד תמלילים . כשניסו להבין מהם הגורמים שמשפיעים על הקשר הזה גילו ששכבת הגיל של התלמידים השפיעה על הקשר באופן מובהק : ככל שעולים בשכבת הגיל , השפעת השימוש במעבד תמלילים על איכות הכתיבה גדלה . החוקרים בדקו גם את נושא שכתוב הטקסט : מאחד המחקרים עלה כי תלמידים שהשתמשו במעבד תמלילים ערכו את הטקסט שלהם כבר בשלבים מוקדמים יותר של הכתיבה והיו גמישים ומוכנים לנטוש רעיונות כדי לשקוד על רעיון חדש ; לעומת זאת , הכתיבה בעיפרון על גבי נייר הייתה לינארית יותר ( סיעור מוחות , כתיבת רעיונות , כתיבת טיוטה , תיקון וכן הלאה ) . מורים שהצליחו לחולל למידה מטא-קוגניטיבית בעזרת טקסטים דיגיטליים הם אלה שגם דרשו מהתלמידים להפיק תוצרי מידע דיגיטליים . הסביבה הדיגיטלית מאפשרת נגישות רבה יותר וקלה יותר ל"במות" שעליהן יוצגו תוצרי הכתיבה של התלמידים : התלמידים יכולים למשל לפרסם את תוצרי הכתיבה שלהם באתר של בית הספר וכך להרחיב את קהל הקוראים מקהל מצומצם שרק מורים נמנים עמו לקהל רחב יותר ; והם יכולים גם לקבל משוב לאותם תוצרים ולתת משוב לתוצרים של עמיתיהם 61 Lamb , A . & Johnson , L . ( 2012 ) . Beyond Words in Word : Tablets and the New World of Writing . Teacher Librarian , 39 ( 3 ) , 57-65 . 62 ראו שם . 63 Goldberg , A ., Russell , M . & Cook , A . ( 2002 ) . Meta Analysis : writing with computers 1992-2002 . Technology and Assessment Study Collaborative . Boston College . http : // www . bc . edu / research / intasc / PDF / WritingComputers–Meta . pdf 64 Baker , E & Kinzer , C . K . ( 1998 ) In : Goldberg , A ., Russell , M . & Cook , A . ( 2002 ) . Meta Analysis : writing with computers 1992-2002 . Technology and Assessment Study Collaborative . Boston College . http : // www . bc . edu / research / intasc / PDF / Meta–WritingComputers . pdf 65 דמיקו , 'ג ( 2006 ) ( Damico ) אצל : סלנט , ע' ופז , ד' . ( 2012 ) ספרי לימוד דיגיטליים בארץ ובעולם . מכון מופ . "ת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר