עמוד:30

מיומנויות מחשב ומידע של משרד החינוך : " ניהול מידע מהרשת : חיפוש מידע מתקדם . " .. כך גם מתאפשר למורים לעסוק בנושא של סינון מידע . ברזילי מדברת על כך שבניגוד לטקסטים שהילדים פוגשים בבית הספר , שבהם מקור המידע " שקוף" ושהמחברים שלהם מומחים , מקור הטקסטים באינטרנט עלום יותר , ולפיכך יש להעריך לא רק את התוכן אלא גם את המקור שלו וליצור קשרי תוכן . עוד טוענת ברזלי כי פיתוח של חשיבת הלומדים יכול בהקשרים מסוימים לתרום ליכולת של התלמידים להעריך מקורות מידע , ולכן היא ממליצה שההוראה תתקיים בהקשר תוכני עשיר , תכלול שיח מטא-קוגניטיבי בנושא וגם תזמן התנסויות רבות לתרגול . השילוב בין הפונקציות הטכנולוגיות האפשריות בספר הדיגיטלי לבין העושר התוכני בספר עצמו יכול לאפשר למורים לקדם את היכולת של התלמידים בהקשר של הערכת מקורות מידע ולפיכך גם בהקשר של סינון מידע באינטרנט . המורים יכולים להוסיף משימות בכל מקום בספר . את המשימות הם יכולים לשייך לכלל הכיתה או לתלמידים מסוימים , וכך ליצור פעילויות דיפרנציאליות המכוונות לרמות יכולת שונות הבאות לידי ביטוי בכיתה הטרוגנית . כמו כן , ניתן ליצור הטמע שיתופי : תלמידים שהמורה בוחרת בהם יכולים לכתוב תגובה על הטקסט או על כל דבר נתון בספר . הרעיון של ההטמע השיתופי הוא יצירת שיח ודיון . אם משתמשים באפשרות זו , יש להפנות לתלמידים שאלות שיאפשרו להם ליטול חלק בדיון . כמו כן , יש להפנות את תשומת לבם לעובדה שכל מי ששויך להטמע יכול לראות את מה שכתבו האחרים . נוסף לאלו , המורים יכולים להוסיף הארות והערות לעצמם בכל מקום בספר . אפשרות זאת לצד האפשרויות האחרות הפתוחות בפני המורים הופכת את הספר הדיגיטלי לכלי מרכזי עבורם , מעין "שולחן עבודה" שעליו נמצא גם התוכן , אבל גם כל דבר אחר היכול לשמש אותם בתהליך ההוראה שלהם . הפעולות הקשורות לסימון בספר , לקישור לוויקיפדיה או , ל-google להוספת הטמע הכולל מלל , סרטון , קובץ קול או קובצי טקסט– כולן פעולות רלוונטיות גם עבור התלמידים . בחקר מקרה שנעשה בארה "ב נבדקה השפעתו של 'קורא דיגיטלי' ( מכשיר הקינדל ) על תהליך הקריאה של תלמידי כיתה ב' – כיצד הוא תומך בהם וכיצד הוא מקדם אותםו אחת המסקנות הייתה שהכלי מאפשר להרחיב את הקשר בין הקוראים לבין הטקסט , וזאת באמצעות המניפולציות שהוא יכול להפעיל על הטקסט . תוצאותיו של חקר המקרה מעלים כי שליטת הקוראים בטקסט באמצעות הקינדל רבה יותר משליטתם בטקסט המודפס . אחת המסקנות של החוקרת היא שההתנסות האקטיבית במסגרת הכיתה מובילה לכך שמשמעות אישית הופכת לתוצר המשותף של הקוראים ושל הטקסט . עוד הראו הממצאים כי השימוש בקינדל מקדם את התרגול באוריינויות חדשות - למשל , שימוש במילון המובנה של המכשיר כדי לחפש פירושים למילים לא מוכרות . 55 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – CIL – בתי ספר יסודיים . עמוד . 17 מתוך אתר משרד החינוך : / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev 56 ברזלי , 'ש ( 'אוק . ( 2013 מחפשים אחר הבנה . הד החינוך , גיליון בנושא "הוראה לשם הבנה . " 57 Larson . C . L . ( 2010 ) . Digital readers : the next chapter in E-BOOK reading and response . The reading teacher , 64 ( 1 ) . Pp . 22-15 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר