עמוד:28

דיבור ישיר לדיבור עקיף ועוד . כמו כן , אפשרות ההקלטה מזמנת את " העשרת דרכי הייצוג של מידע ודרכי הביטוי של התלמידים . " כתיבה בסביבה של עורך תוכן עשיר – בגרסה הדיגיטלית של הספר מוטמעים כלים לכתיבת טקסט המזמינים את התלמידים לעיצוב טקסט ברמה בסיסית , כגון עיצוב הגופן ( בחירת סוג , גודל , צבע , הדגשה , ( מיקום הטקסט ( מרכז , יישור לימין / לשמאל ) מחיקה , הוספה , העברה , גזירה , העתקה והדבקה ומעבר לשורה חדשה . ( על יתרונותיה של סביבה זו בהמשך . ( האזנה לטקסטים מלווים בקריינות , קבלת משוב מיידי כמענה לשונות – הסביבה המתוקשבת מספקת תמיכה לילדים עם בעיות קשב וריכוז או לילדים עם לקויות למידה . חלק מן הטקסטים בספר הלימוד מלווים בקריינות , וחלקם אף מופיעים בתוך סביבה המאפשרת להגדיל את האותיות ולשמוע את הקריינות של הטקסט . הפעילויות ההידודיות ( האינטראקטיביות ) המלוות את הגרסה הדיגיטלית של הספר , מפגישות את התלמידים עם עולמות תוכן שונים במגוון אופנים , המאפשרים פיתוח יכולת מגוונת בתהליכי למידה חווייתיים . הסביבה הדיגיטלית מעוררת מוטיבציה ומספקת לתלמידים חיווי מיידי ואפשרות לחזור על ביצוע המשימה עד להצלחה מלאה . צפייה בסרטוני וידיאו – סרטוני הווידיאו המשולבים בספר הדיגיטלי עונים על כמה מטרות : א . קישור לעולמם התרבותי של התלמידים ולידע קודם שלהם באמצעות סיפור המחבר את עולם התוכן של היצירה לעולם התלמיד מחוץ לבית הספר . ב . קישור לעולמם התרבותי-לשוני של התלמידים באמצעות חיבור בין תופעות לשוניות המוכרות לתלמידים לבין תופעות לשוניות המופיעות ביצירה הנלמדת בפרק . ג . השוואה בין המידע שמספק הטקסט החזותי ( וידיאו ) לבין המידע בטקסט שבספר הלימוד . פעילות מסוג זה מעודדת חשיבה , שאילת שאלות , נקיטת עמדה או הסקת מסקנה . משימות השוואה בין טקסט חזותי לטקסט כתוב מופיעות גם כמשימות סיכום והערכה בספר הלימוד הדיגיטלי . ד . השילוב של סרטוני וידאו בספר מאפשר לעסוק במיזוג מידע הנובע מסוגי מדיה שונים – דבר המהווה את אחת ממטרות הלימוד של מיומנויות מחשב ומידע בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי . שילוב זה , העוסק באחת מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה , הוא אחת ממטרות הלימוד של מיומנויות מחשב ומידע . ה . גריין ( טיזר ) לשיח דבור בכיתה - המורים יכולים לעצור את הווידיאו והתלמידים מוזמנים לנבא מה יקרה בהמשך על סמך מה שכבר ראו . בחלק מן הסרטונים מופיעה שקופית שמזמינה את התלמידים לשיח דבור בכיתה . מורים מחברי ספר זה סבורים שהמחשב והאמצעים הטכנולוגיים האחרים ( כמו הווידיאו ) לעולם לא יחליפו את המורה בכיתה . עם זאת , מורים שישלטו בהיבטים הפדגוגים של המחשב וירתמו אותם להשבחה של איכות ההוראה והלמידה ייהנו מהיתרונות שהטכנולוגיה מציעה , כפי שמודגם להלן . מד"לים מצולמים – על גבי הספר יוטמעו כמה מדריכים מצולמים קצרצרים , שיאפשרו למורים לצפות בהסברים המלווים בהמחשות , בהצעות לתהלוך , בטיפים להוראת הפרק בכיתה ועוד . 54 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – CIL – בתי ספר יסודיים . עמוד . 21 מתוך אתר משרד החינוך : / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר