עמוד:27

אחד היעדים המרכזיים של שילוב התקשוב בגרסה הדיגיטלית של " מילה טובה מאוד ד'" הוא לתרום תרומה מעשית להשבחת ההוראה של החינוך הלשוני כתחום דעת . בכל המקומות ששולבו בהם מיומנויות השימוש במחשב ובמקורות מידע דיגיטליים , נעשה הדבר כאמצעי בשירות החינוך הלשוני ולא כמטרה שעומדת בפני עצמה . בתהליך הפיתוח נלקחו בחשבון שני קהלי היעד של ספר הלימוד : תלמידים ומורים . תלמידים הבחירה בכלים הטכנולוגים ובמיומנויות הנדרשות להפעלתן הותאמה לשלב ההתפתחותי של תלמידים בכיתה ד ובהלימה לפירוט המיומנויות של אוריינות תקשוב ומידע על-פי התקן הבינלאומי ב IE לבית הספר היסודי . הספר הדיגיטלי מציע לתלמידים הצעירים סביבות ויזואליות מגרות , שבהן הם רוכשים ומבססים את הידע הקוגניטיבי והלשוני הנדרש מהם בתהליך הבנת הנקרא ( אוצר מילים , תחביר , ידע השיח , ידע לשוני וכדומה ) במקביל לפיתוח היכולת לשלוט במיומנויות מחשב . להלן הדגמות מתוך ספר הלימוד בגרסתו הדיגיטלית הנוגעות לנאמר לעיל . העמקת הדיאלוג הלימודי עם טקסט באמצעות משחקים לימודיים – הגרסה הדיגיטלית של הספר מציעה לתלמידים עושר רב ומגוון רחב של משחקי מחשב לימודיים : משחקי זיכרון , משחקי התאמה , טריוויה , תשבצים , משחקי רב-ברירה , משחקי גרירה ועוד . חוקרים הראו כי באמצעות משחקי מחשב אפשר לטפח מיומנויות מוטוריקה עדינה , לשפר מהירות תגובה ויכולת ריכוז , לטפח מיומנויות חזותיות , שמיעתיות ומרחביות , ולטפח מיומנויות חשיבה כגון תכנון , ארגון ורצף פעולות . איתור מידע באתרים ברשת – ההטמעים בספר מציעים לתלמידים שימוש בשל באתרי אינטרנט . כמו כן , יש בספר המודפס פעילויות המספקות לתלמידים הזדמנויות להתנסות באחד מהשימושים הנפוצים בסביבת רשת האינטרנט – השימוש בה כמקור מידע ... גם בפירוט על הפרקים השונים בהמשך המדריך הצענו למורים הפניות למקומות אחדים ברשת האינטרנט שבעזרתם ניתן להרחיב ולהעשיר את ההוראה והלמידה בפרקים מסוימים . שיתופיות בלמידה – בגרסה הדיגיטלית של ספר הלימוד מוטמעות משימות העושות שימוש במרכיבי תקשוב שתומכים בעבודה שיתופית כחלק מהותי ובלתי נפרד בתהליך הלמידה . כרגע הדבר בא לידי ביטוי בניסוח המטלות וב"הוראות הבימוי" לתלמידים . התלמידים משמשים מקור מידע לעמיתיהם , בונים תוצר משותף ומתייחסים לתוצרי עמיתים תוך ניצול יתרונות הטכנולוגיה . השיתופיות מתבטאת בכך שכל תלמיד ותלמידה בכיתה תורמים מהידע שלהם לאחרים , והתוצר המתקבל הוא עשיר ומגוון . הקלטה עצמית – הספר הדיגיטלי מלווה בהנחיות מפורטות ומובנות להקלטת עצמית של התלמידים שמעודדת הבנה של תוכן הטקסט , שימת לב להשפעה של סימני הפיסוק על הדיבור בקול , הבחנה בין 52 משרד החינוך : מינהל למדע ולטכנולוגיה , גף ליישומי מחשב בחינוך . ( 2011 ) הוראת מיומנויות אוריינות מחשב ומידע . CIL 53 זלכה , 'ג . ( 2011 ) סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים . בתוך ד' חן וג' קורץ ( עורכים , ( תקשוב למידה והוראה . הוצאת המרכז ללימודים אקדמיים , אור יהודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר