עמוד:25

טיפוח אוריינות דיגיטלית אוריינות דיגיטלית היא שם כולל המאחד תחתיו את המיומנויות הנדרשות מן הלומדים במאה , ה-21 שהמשותף להן הוא היותן מיושמות תוך שימוש במחשב ( או במכשיר סלולרי או בטאבלט ) וברשת האינטרנט לצורכי למידה אישית ושיתופית . האוריינות הדיגיטלית רלוונטית לכל תחומי הדעת , לרבות החינוך הלשוני . כידוע , בתהליך הבנת הנקרא של טקסט נדרשים הלומדים לידע קוגניטיבי ולשוני ( פענוח , אוצר מילים , תחביר , ידע על אודות השיח , ידע מטא-לשוני ועוד . ( בניגוד לקריאה הליניארית ( בדרך כלל ) בספר המודפס , הסביבה הדיגיטלית מאפשרת להציג הייפרטקסט ( כלומר טקסט " דינמי" לעומת טקסט " קבוע ( " שהקריאה בו מבוזרת - כלומר הקוראים עוברים ממקום למקום באמצעות קישורים , לפי העדפותיהם ולפי מטרותיהם . קריאה מן הסוג הזה תובעת מהקוראים מיומנויות רבות יותר מאשר קריאה של טקסט ליניארי . האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות האלה : שימוש מושכל במקורות מידע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( הערכת איכות המקור , ( מיזוג מידע , תקשורת / הפצת מידע ועבודה בצוות . " הבנת הדרך שבה נוצר ידע ומתפתח היא חלק חשוב בפיתוח כישורי החשיבה של תלמידים . מכאן , שבחשיבה על פיתוח פעילויות לימוד ועיצובם של יעדי לימוד , חשוב לשים דגש לא רק על " מה יודעים" אלא גם על " איך יודעים " . " התפיסה , האומרת שספר הלימוד המודפס אינו מקור המידע היחיד שעומד לרשותם של מורים ותלמידים , היא פועל יוצא מלמידה המאמצת את טיפוח האוריינות הדיגיטלית . כמו כן , היא הולמת את התמורות החלות במאה ה-21 ואת התפיסה של משרד החינוך בנוגע להתאמת מערכת החינוך למאה . ה-21 47 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , . ( 0092 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים . 48 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , . ( 2010 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים . עמוד . 5 49 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – CIL – בתי ספר יסודיים . מתוך אתר משרד החינוך : פיתוח רמות חשיבה גבוהות כפי שנאמר בהקדמה , אחד העקרונות שהנחו אותנו בפיתוח הספר הוא יצירת מהלכים מחוללי למידה המכוונים לפיתוחה של רמת כישורים גבוהה . לפיכך , הספר מספק מגוון נרחב של פעילויות המעודדות רמות חשיבה גבוהות . להלן טבלה המציגה דוגמאות לכמה אסטרטגיות חשיבה המטופלות בספר . נוסף על כך , הטבלה כוללת פירוט של מה שנדרש מהתלמידים בכל אסטרטגיה ( בהקשר לפעילות שהובאה כדוגמה ) ודוגמאות לשאלות מטא-אורייניות שהמורים יכולים לשאול את תלמידיהם במהלך הפעילות או לאחריה . שני אלה נכתבו ברוח המסמך שהכין משרד החינוך בנוגע ל"אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה" . ראוי לציין כי לאורך הספר מופיעות עוד פעילויות המטפלות באחת מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה או ביותר מאחת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר