עמוד:16

הזדמנות לעסוק בשיח דיאלוגי יכולה להתרחש גם בזמן הרצאה במקרה שהמאזינים יכולים ליצור לעצמם משמעות ממה שהם שומעים ורואים ויכולים להגיב על כך ( גם אם לא בקול וגם אם לא באופן מיידי . ( הצגה באמצעות מצגת יכולה לקדם מיומנויות כמו הסברת רעיונות בעל-פה ודיבור תואם למשימה ולהקשר . יש אסטרטגיות אחדות שאפשר להשתמש בהן כדי לקדם מיומנויות של הצגה באמצעות מצגת - למשל : להכין עם התלמידים רשימת מאפיינים של מצגת יעילה , לאפשר להם להתאמן על הצגת המצגת במליאה ( לפני ההצגה ה"אמיתית ( " וכך לקבל משוב ולשפר בהתאם . כמו בכתיבה , גם השיח הדבור מתרחש בנסיבות שונות זו מזו המכתיבות מאפיינים ודגשים שונים . כדי להצליח בשיח מונולוגי , כמו הרצאה לפני קהל , מושם דגש במיוחד על תכנון וארגון מראש . הצלחה במשימה של שיח סיפורי מחייבת לשים לב , בין היתר , ליצירת רצף באמצעות קישוריות של זמן ( בהתחלה .... אחר כך .... לבסוף וכדומה . ( לפיכך , בעת ביצוען של משימות הנוגעות לסוגות השונות , רצוי להצביע על הדגשים הרלוונטיים . בנוסף , לפני ביצוע המשימות הללו ( כמו למשל , דיווח על אירוע , השמעת סיפור , השתתפות בדיון וכדומה ) כדאי לבקש מהתלמידים לארגן את מחשבותיהם בנוגע למה שהם עומדים להגיד . אפשר להציע להם לכתוב לעצמם במחברת נקודות שיעזרו להם בזמן ביצוע המשימה . ההתארגנות חשובה גם לפני הצגת טיעון . אפשר להציע לתלמידים את הנקודות האלה : תוכן – מה אומריםו האם הטיעון שלי מתייחס לנושא הנתוןו האם הנימוקים שלי הגיונייםו האם הטיעון שלי משכנעו מבנה האם יש לי נימוקים ואולי גם דוגמאות כדי לחזק את הטענה שליו האם יש לי מסקנה בסוף הטיעוןו לשון – איך אומריםו האם אוצר המילים שלי עשירו האם הניסוח שלי כולל משפטים שלמיםו 23 פלד-אלחנן , נ' ובלום-קולקה , ש' . ( 1997 ) דיאלוגיות בשיח הכיתה . חלקת לשון , . 24 עמודים . 61-28 24 Larmer , J . & Mergendoller . R . J . ( December 2012 / January 2013 ) . Speaking of speaking . Educational Leadership , volume 70 ( 4 ) . Pp . 74-76 . 25 שם . 26 בלום-קולקה , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 1 מבוא : כשירת תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים . בתוך : ש . בלום-קולקה ומ . חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 5-41 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר