עמוד:13

בהוראה של כל סוגה חשוב לעמוד על המאפיינים הייחודיים לה . לצד המידע הרב שמצוי בפרסום של משרד החינוך , אפשר להסתייע במאמר " סוגות עובדתיות בבית הספר היסודי" . בעת ההוראה של טקסטים עיוניים בכלל ושל טקסטים למטרות מידוע , תיאור והסבר בפרט , כדאי לבקש מהתלמידים להצביע על נושא הטקסט על ידי ניסוח משפט קצר המגדיר אותו . ברמת המטא כדאי לעמוד על מאפייני המבנה : איך בנוי רצף הטקסט , מהי החלוקה לפסקות ומה דרכי הקישור ביניהן . כך לדוגמה בכתבה עיתונאית סדר הפסקות אינו תמיד כרונולוגי ולפעמים מתחיל מהחדש וממשיך אל הידוע . אחד המאפיינים של טקסטים למטרות מידוע , תיאור והסבר הוא שימוש מרובה במושגים . על המורים לבחון את הטקסט ולהחליט , בהתאם להיכרותם עם התלמידים , אם אפשר לבקש מהתלמידים לאתר את המושגים בעצמם או אם מוטב להגדיר את הלקסיקון להבנת הטקסט לפני הקריאה . בספר מוצגים גם טקסטים למטרות טיעון ושכנוע המשתייכים לתת-סוגות שונות : למשל , מכתב של ילדה שהפנתה את טענותיה לראש העיר ( בפרק " ילדים משנים עולם , " ספר 1 עמ' , ( 150 מדרשים על חשיבותן של נטיעות ( בפרק "שמחה ירוקה , " ספר 1 עמ' , ( 160 המשל " הנמלה והחגב" ( בפרק " עצלנים וחרוצים , " ספר 2 עמוד ( 174 ועוד . טקסטים למטרות הפעלה בספר כוללים כללי התנהגות . בספר משובצים גם טקסטים מפעילים הכוללים הנחיות והוראות . טקסטים אלה מאפשרים להמחיש לתלמידים את מאפייניו של הטקסט המפעיל : פנייה ישירה לנמען ; לשון הפנייה מותאמת לזכר ולנקבה כאחד - ציווי רבים ( קחו , ( סתמי ( לוקחים , ( שימוש בשם הפעולה ( הקטיפה אסורה ) או בשם הפועל ( יש להצטייד (; הקישוריות העיקרית בטקסטים מסוג זה סמויה ( מגולמת ברצף ההוראות (; לעתים , הרצף מודגש על ידי מספור רציף של ההוראות ; לעתים , סדר ההוראות מחייב לחלוטין ולעתים - גמיש . 15 מתוך תכנית הלימודים חינוך לשוני עברית – שפה ספרות ותרבות , אתר משרד החינוך , לשונית " עולמות שיח וסוגות" http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot–Limudim / Chinuch–Leshoni / TochnitLimudim / ol / amot 16 וולף , ד ' . ( 2001 ) ( עיבוד . ( סוגות עובדתיות בבית-הספר היסודי . בתוך : ד' וולף וד' הלוי-דרזנר ( עורכות , ( טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי ( עמודים . ( 43-54 משרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר