עמוד:12

הטקסט העיוני " עולם השיח העיוני מאגד את כל תחומי הידע הלא-ספרותי הנלמדים בבית הספר ואת ייצוגיהם הטקסטואליים של תחומים אלה . הקריאה , הכתיבה והדיבור בעולמות אלה אמורים לפתח אצל התלמידים ידע תוכני ויכולות של שיח אורייני הנחוצים בתחומי הידע האקדמי והמקצועי" . הטקסטים ב"מילה טובה מאוד" נבחרו כדי " לצייד את התלמידים בהבחנות טקסטואליות לקראת תפקוד אורייני בחברה . לשם כך הם ילמדו להבחין בייחודו של כל טקסט וטקסט במסגרת הסוגה שלו ובהקשר החברתי-תרבותי שלו" . חשוב להדגיש שהתפיסה של ספרי " מילה טובה מאוד" היא תפיסה מעגלית רב-שנתית , ולפיה ייחשפו הלומדים לסוגות ולתתי-הסוגות השונות במהלך שנות לימודיהם ויעמיקו וירחיבו את הידע בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות והלשוניות ולמיקוד שנבחר על ידי הכותבים . במאמרן " טקסטים עיוניים בכיתה : לקרוא , לכתוב , לשוחח" מציעות הכותבות ארבעה מהלכים ( לא לינאריים ) להוראה וללמידה . מהלכים אלה מתאימים לניתוח טקסטים נקראים ולניתוח טקסטים שכותבים התלמידים . הדגמה ( modeling ) והמללה בקריאת טקסטים עיוניים בכיתה - המורים יכולים לקרוא את הטקסט הנלמד תוך כדי הדגמה של שאילת שאלות על הטקסט , כמו : " מה אני חושבת על מה שנאמרו , " " מה אני יודע על הנושאו , " " מה מחדש לי הטקסטו , " " האם מקור המידע אמין וראויו , " " האם המידע רלוונטי לנושא , למשימהו , " " מה עוד קראתי בנושאו" ו"היכן עוד אפשר למצוא חומר בנושאו . " שאלות אלה יכולות ללוות כל קורא וקוראת במהלך קריאתם את הטקסט ולעלות לדיון בקבוצה או בכיתה כולה . שאילת שאלות זו עומדת בבסיס הביקורתיות החיונית לקריאה של טקסטים עיוניים . הרחבת הידע האישי וארגונו- קריאה , הבנה ולימוד של טקסטים עיוניים נבנית על ידע מסוים קודם בנושא ועל התייחסות לידע הזה . לצד ההרחבה , חשוב לעמוד על דרך ארגונו של המידע . ארגון הטקסט על ידי שכתובו לתבניות קבועות – שלד לכתיבה , מילות מפתח ומבני משפט מתאימים . מעורבות המורה בכתיבה העיונית - הנחיית התלמידים באמצעות בקרה של הטקסטים השונים הן מבחינת התוכן והן מבחינת המבנה והלשון בהתאמה לסוג הטקסט הנלמד . קבוצות תלמידים יכולות לפעול יחד על-פי מהלכים אלה בין ביצירת טקסט משותף ובין ביצירת טקסטים נפרדים המבוקרים על ידי עמיתים . 12 מתוך תכנית הלימודים חינוך לשוני עברית – שפה ספרות ותרבות , אתר משרד החינוך , לשונית "עולמות שיח וסוגות" – " השיח העיוני" http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot–Limudim / Chinuch–Leshoni / TochnitLimudim / ol amot / hiyuni . htm 13 שם , לשונית " עולמות חשי "וסוגות – " הקדמה " http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Limudim–Tochniyot / Leshoni–Chinuch / TochnitLimudim / olamot / damaHak . htm 14 מור , א , ' גביע , נ , ' ושחר , ת ' . ( 2001 ) טקסטים עיוניים בכיתה : לקרוא , לכתוב , לשוחח . בתוך : ד' וולף וד' הלוי-דרזנר ( עורכות , ( טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי ( עמודים . ( 42 – 27 משרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר