עמוד:11

לרוב יצירות הספרות בשני כרכיו של הספר הוצמד מגוון של פעילויות דיגיטליות הקשורות לאוצר מילים : הבנת מילים בהקשר , בחינת הקשר בין חלקי דיבר המצויים בשכיחות גבוהה בטקסט לבין משמעותו , התבוננות במשמעויות קונוטטיביות של מילים בשם היצירה וחשיבה על הבחירות הסמנטיות של היוצרים . קריאת היצירות מלווה בהתבוננות במקומן בחיי הפרט ובתפקידן בהקשר חברתי רחב יותר ( היסטורי , לאומי , תרבותי , ( ומזמנת גם בחינה של ההקשרים שבהם נכתבו ושל מקורות ההשראה של היוצרים . כמו כן , קריאת היצירות מלווה גם בחקירת ביטויים של אינטר-טקסטואליות ובעיון במסרים המייצגים פרשנויות של יוצרים . התלמידים מתייחסים ליצירה גם בזיקה לאמירות של היוצרים בראיונות שונים . לחלק מן היצירות הספרותיות שנכללו בספר הוצמדו פעילויות קריאה בקול . הפעילויות הללו דורשות התכוננות . בקריאה מושם דגש על שטף ודיוק וכן על אופן הבעה המעיד על הבנה , על נקיטת עמדה וכפועל יוצא גם על פרשנות . עוד על ספרות בבית הספר היסודי ניתן למצוא בקישור למאמר " מי צריך ספרות בבית הספר היסודיו" מאת סיגלית שם-טוב : http : // www . dmag . co . il / pub / histadrut / panim 66 / index . html + 64 הטקסטים מן המקורות היהודיים " עולם השיח של המקורות היהודיים מזמן מפגש עם טקסטים מהמורשת היהודית שמהווים רכיב משמעותי בבניית המאגר התרבותי-לשוני של אדם יהודי בישראל . הטקסטים מכוונים לחיפוש אחר משמעויות נרחבות הקשורות לחיי היחיד והחברה מנקודת המבט של היהדות " . בספר כלולים טקסטים ממגוון המקורות היהודיים : מן התנ ) "ך תהילים קי"ד בפרק " בצאת ישראל ממצרים , " פסוקים מספר דברים בפרק " מקצות הארץ באנו , " פסוקים מספר ישעיהו בפרק " אחרי המלחמות , ( " המדרש " ) הלל הזקן לומד תורה" ו" בת הקיסר ורבי יהושע בן חנניה" בפרק " לומדים מחכמים , " " חוני המעגל" בפרק " גשם , גשם בוא , ( " ההלכה ( הלכות תשובה לרמב"ם בפרק " לפתוח דף חדש ( " התפילה והפיוט " ) אהבה רבה" בפרק " אהבה רבה , " " לכה דודי" בפרק " קבלת שבת ( " ועוד . שילוב המקורות היהודיים מעשיר את מאגר הידע היהודי-תרבותי של התלמיד מתוך " ארון הספרים היהודי , " מחנך לאמונה , לשמירת המצוות והמנהגים , ומנחיל לו את ערכי היהדות . כל הטקסטים מלווים בפעילויות העוסקות בהבנת תוכן הטקסט ומשמעותו האמונית והערכית . העיסוק בטקסטים מן המקורות מדגיש את מאפייני השפה על רבדיה השונים : " לקריאה במקורות תרומה נכבדה לחינוך הלשוני והתרבותי של התלמידים , מכיוון שהקריאה בטקסטים אלה מפגישה את הקוראים עם שימושים ייחודיים בלשון על רבדיה ההיסטוריים ומצריכה מיומנויות ייחודיות להבנת הטקסטים . " ... לאור האמור לעיל , במרבית הטקסטים הלקוחים מן המקורות היהודיים יש התייחסות גם לפן הלשוני של הטקסט , תוך הצמדות למקור ככל האפשר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר