עמוד:10

תנועה בתוך עולם הטקסט – הרחבת ההבנות והתובנות מתוך הטקסט : הבנת המצבים , המניעים והרגשות של הדמויות , קישור בין העולם המדומיין לעולמם . רפלקציה על החיים ועל הידע האישי באמצעות הטקסט : שימוש בתובנות שנאספו במהלך הקריאה גם בעולם המציאותי ( של הקוראים . ( התרחקות מן הטקסט : הערכה וביקורת של הקוראים לגבי רכיבים שונים בטקסט ( תוכן וצורה , ( ולגבי תהליך הקריאה של עצמם . " מילה טובה מאוד ד" רואה במפגש עם טקסטים מעולם השיח הספרותי שילוב בין תהליכים של למידה בתחום הדעת ( ספרות ) לבין הזמנה לחוויה אסתטית , רגשית ( מה שספרות " יודעת" לעשות לנפש האדם . ( בשלב זה של לימודיהם התלמידים נדרשים בין היתר לקריאה מדויקת , שוטפת ומוטעמת של טקסט סיפורי , לאפיון דמויות ולהבנת רצף האירועים , הנסיבתיות , נקודות המפנה ונקודת התצפית בסיפור . במפגש עם יצירה שירית התלמידים נדרשים בין היתר לזיהוי מאפייני השיר , לזיהוי הלשון הציורית והשימוש היצירתי-חדשני בשפה , להבנת משמעויות מפורשות וסמויות . יצירות ספרות מזמנות לקוראים התבוננות בעצמם , בעולמם ובערכיהם , וגיבוש עמדה אישית בנוגע לנושאים ולמסרים ביצירה . הצפת משמעויותיה של היצירה והמשגתן יכולות להיעשות בכתב או בעל-פה , ויש בהן משום הזדמנות להשבחה של כישורי ההבעה מבחינת אוצר המילים , המורפולוגיה והתחביר . הפעילות הראשונה אחרי קריאת שיר או סיפור היא בדרך כלל שיחה בכיתה על הרשמים השונים שהוא מעלה בקוראים . לעתים , אף נעשה שימוש בדימויים חזותיים , המעוררים את הדמיון ועוזרים לתלמידים להמליל ולהמשיג את הרשמים הללו . פעילויות אלו מנוסחות באופן פתוח ומאפשר דיו , כך שהתלמידים יוכלו להביע את דעתם בלי שיידחקו אל " התשובה הנכונה ; " מצד שני , התלמידים מתבקשים גם לפרט ולדייק בתגובות שלהם , ולא להסתפק באמירות כמו " משעמם , " " יפה" וכדומה . מומלץ לא לדלג על השלב הזה ולא לקצר אותו , אלא לאפשר לתלמידים לשהות עם הטקסט ולהגיב אליו באופן בלתי אמצעי לפני העיסוק המושכל במאפייניו . חשוב , כמובן , להתייחס לכל התגובות כלגיטימיות ולראות כיצד הן מקדמות את השיחה ( דוגמאות לכך נמצאות במד"ל המפורט לכל פרק . ( השלב הזה מקרב את הקוראים לטקסט , מעורר מוטיבציה להמשך הלמידה ומאפשר עיסוק במאפיינים האסתטיים מתוך סקרנות ונגיעה אישית . המפגשים עם טקסטים ספרותיים בספר הלימוד " מילה טובה מאוד ד" מבוססים על גישה הרואה בקריאה תהליך אינטראקטיבי המתרחש בהקשר החברתי-תרבותי של הקוראים , ולכן נותן מקום לפרשנויות רבות . הטקסט מקבל משמעות מתוך הפרשנויות השונות של קוראיו , מתוך קולם של המחברים ומיחסיו עם טקסטים אחרים . המפגש בספר הלימוד עם יצירות הספרות ( הלקוחות , על פי הכוונת המשרד , מארבעת מעגלי היצירות של הנספח לת"ל ) מציע מסד תרבותי משותף לחלקים השונים בחברה הישראלית , ובמקביל מציע את הספרות ככלי ביטוי אישי המתאים לאוכלוסיות מגוונות . בפעילות סביב יצירות הספרות הודגשו מאפייניו של עולם השיח של הספרות : שימוש ייחודי בשפה , מבנה היצירה , רכיביה וכדומה . האמצעים הספרותיים השונים הודגמו לשיעורין מתוך כוונה שהמפגש עם היצירה הספרותית יהיה מהנה , חווייתי ויאפשר בניית נדבך נוסף בדרכים לקריאת ספרות . לכן , הוראת הספרות – השירה והסיפורת – ' מפוזרת' לאורך הספר . 11 שם , עמוד . 45

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר