עמוד:7

למידת לשון מן הטקסט ואליו – פעילויות הלשון נבנו בדרך התומכת בהבנת הטקסט ובהתאם למאפייני הסוגה הנלמדת . הן נועדו להרחבה , להעשרה ולהעמקה של נושאי הלשון הנדרשים , ולפיתוח מודעות לשונית ומטא-לשונית . הוראת הלשון ב"מילה טובה" מונחית על ידי גישה הרואה את הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים . הספר כולל את כל מה שנדרש בתחום הלשון לפי תכנית הלימודים תוך דגש כי הטקסטים לא ישרתו את לימוד הלשון . הספר נכתב בהתאם לדרישות של תכנית הלימודים בתחום הלשון , אך גם מתוך הקפדה על כך שהטקסטים לא ישרתו את לימוד הלשון . בנוסף לכך שבפרקי הספר השונים שזורות גם פעילויות העוסקות בהיבטים לשוניים של הטקסט , יש בספר כמה פרקי לשון שנקודת המוצא שלהם היא דקדוק הלשון העברית , והכיוון הוא מהלשון אל הטקסט . העשרה של אוצר המילים - מילון מנטאלי עשיר הוא תשתית הכרחית להבנה ולהבעה , ולכן בפעילויות ניתן מקום רב לאוצר המילים – להבנתו ולהרחבתו . במילה טובה ה ניגשנו לנושא בשני אופנים : בסוף כל פרק מזומן לתלמידים מפגש חווייתי עם השפה , שבאמצעותו הם עורכים היכרות עם אוצר המילים הנקשר לתופעה לשונית כלשהי המופיעה בפרק . כמו כן , בפרקים השונים שזורות פעילויות העוסקות בהבנת מילה בהקשר , וזאת כחלק מרצף הפעילויות בפרק . פיתוח של רמות חשיבה גבוהות – בהכנת משימות ההבנה וההבעה הנלוות לטקסטים הודגשו מטלות הדורשות רמות חשיבה גבוהות כגון : הסקת מסקנות , השוואה , הערכה , מיון , מיזוג וכדומה . אוריינות דיגיטלית – כאמור , לספר המודפס יש גם גרסה דיגיטלית , המשלבת כלים ייחודיים לסביבה הדיגיטלית ומתאימה את ההוראה והלמידה למתבקש במאה . ה-21 עידוד חיבת הקריאה – המפגש עם יצירות הספרות הרבות בספר מזמן עידוד להמשיך את החוויה בעולם שמחוץ לשיעורי העברית . בספר מופיעים קטעים מספרים שלמים . הערכה – יחידות הערכה מסכמות נמצאות בגרסה הדיגיטלית של הספר . היחידות מציעות רכיבים סגורים הנבדקים באופן אוטומטי ורכיבים פתוחים הכוללים מחוונים ונבדקים על ידי המורים . כמו כן , בספר משובצות פעילויות רבות המובילות את התלמידים לקראת תוצר . אלו יכולות לשמש את המורה להערכה מעצבת . למשל , בנושא ההבעה בכתב , ניתן למצוא בספר משימות מגוונות שעשויות להצביע על התקדמותם של התלמידים בכתיבה . מודולאריות וגמישות – הספר בנוי באופן מודולארי . בדרך כלל , כל פרק הוא יחידה עצמאית , שאינה תלויה ביחידות אחרות . מבנה זה מאפשר למורים לבחור את הסדר של הוראת הפרקים באופן המתאים להם ולכיתתם ולקבוע את הרצף הנכון להם . אפשר להאריך את משך ההוראה בפרק אחד ולקצרו בפרק אחר . ניתן למשל , ללמד רק חלק מהטקסטים או לבצע רק חלק מהפעילויות . באשר לפעילויות הקשורות לטקסטים – אין הכרח לבצע את כולן , אך חשוב לזכור שסדר הפעילויות הוא , בדרך כלל , היררכי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר