עמוד:6

עקרונות הסדרה העקרונות שספרי מילה טובה מאוד לכיתות ד , ה , ו מושתתים עליהם מתאימים לעקרונות תכנית הלימודים , למחקרים ולמסמכים הקשורים לחינוך ולהוראה בתוספת הדגשים , שמטרתם לענות על הצרכים הספציפיים של תלמידים בכיתות אלה . למידת שפה אינטגרטיבית : נושא , עולם שיח וסוגה היוצרים עיגון הקשרי להוראת השפה – בספר על שני כרכיו 35 פרקים המעוגנים כל אחד תחת נושא תמטי ונושא אורייני . בכל פרק יש מיקוד בעולמות השיח הרלוונטיים ( בדרך כלל , עולם שיח אחד , ( תוך הדגשה של סוגה אחת מרכזית . התלמידים בוחנים את הטקסטים מצד תוכנם , ואגב הקריאה הם לומדים להכיר את הסוגה ואת מאפייניה . המבנים הלשוניים ודפוסי השיח נלמדים כאמצעים להבנה וכמשרתים את צורכי הביטוי של התלמידים . הצגת מגוון ( תוכני ומתודי ) – הספר מציע מפגש עם מגוון נושאים ועם מגוון סוגות ותתסוגות . הפעילויות בכל פרק מכוונות לארבע מיומנויות השפה – כתיבה , קריאה , האזנה ודיבור – והן מגוונות מבחינת אופני התשאול ומבחינת רמות ההבנה הנדרשות . הגיוון מתבטא גם בפורומים שבהם מתבצעות הפעילויות – מפעילויות עצמאיות לפעילויות בזוגות ובקבוצות ועד לפעילויות במליאה . למידה מעגלית – התלמידים פוגשים את כל אחת מסוגות-העל ( או תת-סוגות שלהן ) פעמים אחדות , ובכל מפגש הם מחדדים היבט אחר של הסוגה המשתקף בטקסטים או מחזקים את המודעות וההבנה בהקשר להיבט מסוים . דוגמה לעיסוק חוזר בטקסטים בעלי מכנה משותף היא העיסוק במדרשים . המעגליות באה לידי ביטוי גם במפגשים עם יצירות ספרות ; בפרקים שונים התלמידים מתבקשים להתבונן בדמויות ראשיות , לבטא ( בעל-פה ובכתב ) את מידת ההזדהות אתן , להסביר את פעולותיהן ומניעיהן , להסכים או לערער על שיקולי הדעת שלהן ועוד . במפגשים עם שירה התלמידים חוזרים ומתבקשים להעלות אסוציאציות ותחושות בעקבות קריאת השירים ולבחון אמצעים אמנותיים . חינוך לערכים – הטקסטים המופיעים בספר נבחרו בקפידה כדי שיתאימו לנושא העומד במוקד הפרק , יעניינו את התלמידים ויתאימו לגילם . מובן , שגם מסרים חינוכיים עמדו מאחורי בחירתם , כגון : חינוך לאהבת הארץ ; חינוך לכבוד ולאהבת האדם ; חינוך לאחריות ; חינוך לאסתטיקה ( בא לידי ביטוי בעיסוק בשירה , בסיפורת ובפעילויות המפנות לציור ולאמנויות אחרות (; חינוך לשמירת הסביבה ; חינוך לסקרנות ולחשיבה מדעית ערכים הקשורים למורשת העם היהודי ; חינוך להתבוננות בערכים משפחתיים-חברתיים ; ואהבת השפה העברית . ההבעה בכתב ובעל-פה כאמצעי וכמטרה – בספר יש פעילויות המזמנות כתיבה בהקשרים שונים ולמטרות שונות ומצבי דיון ושיחה שמזמנים התכנים והפעילויות . סוגות ומיומנויות מרכזיות בנושא ההבעה נלמדות תוך כדי תהלוך מכוון ומונחה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר