עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה 4 עקרונות הסדרה 6 הרחבות ודוגמאות לעקרונות הסדרה 9 טקסטים ספרותיים , טקסטים מן המקורות היהודיים , טקסטים עיוניים – מאפיינים והדגשים בהוראה 9 שכלול כישורי שיחה ושיח דבור 14 עקרונות מנחים בהוראת הלשון 18 הרחבה והעמקה של אוצר מילים 20 פיתוח רמות חשיבה גבוהות 25 טיפוח אוריינות דיגיטלית 25 הגרסה הדיגיטלית של הספר "מילה טובה מאוד– 26 עברית לכיתה ד" טיפוח כישורי הבעה בכתב בסביבה דיגיטלית 31 קריאה במאה 34 ה-21 למידה ממקורות מידע מרובים 34 תצורות שונות של טקסט 36 חינוך לשוני ואמנות 38 למידה בפורומים משתנים 41 הנחיות כלליות לפרקי הספר 44 יצירות הספרות לפי המעגלים 46 פרקי הספר : העמקה ותוספות 49 מיפוי הפרקים 50 פירוט פרקי הספר 67 מפגשים עם ספר שלם : ספרי קריאה מתוך רשימת יצירות הספרות 184 הצעות לפעילויות עם ספרים 185 הספרים שנבחרו למילה טובה מאוד ד 188

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר