עמוד:2

ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול : אודי גביזון המדריך למורה : כתיבה : פזית קוטלר , רותי נויגרטן , נירה לוין , אורית אילן , רונה מינץ , ורד גביש , חיה אנקור , הדר מנחם ריכוז : נירה לוין הספר לתלמידים : פיתוח וכתיבה : אודי גביזון , אורית אילן , חיה אנקור , ורד גביש , נירה לוין , רותי נויגרטן , רונה מינץ פיתוח והתאמה לחמ"ד : ורד גביש , חיה אנקור , הדר מנחם פיתוח הפעילויות המתוקשבות : יעל אסיף - מנהלת , רינת פלח-דסקל , פזית קוטלר ורד גביש , שיר חזן ייעוץ מדעי : פרופ' רינה בן-שחר , ד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן קריאה והערות : חיה יצחקי , אודי גביזון , ד"ר נעמי גורבט עריכה לשונית : ענת צ'רנובילסקי , טלי בלייכר ניקוד : טלי בלייכר , ירעם נתניהו עריכת מגדר : שרה אופק מנהל אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק עיצוב הכריכה ועיצוב גרפי : מיכל ליכטר איור הכריכה : מיכל ליכטר תחקיר תמונות : דבורה גרודה ולליב גל זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה ולליב גל הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במדריך למורה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא ממדריך זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © תשע"ה , . 2015 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , חברה לתועלת הציבור רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר