עמוד:127

ג בעיות רב שלביות נושאי הפעילויות : בעיות דו שלביות בעיות רב שלביות 1 פתרו את הבעיות . אפשר להעזר בציורים . הכתה התחלקה ל 4 קבוצות . ב 3 קבוצות היו 6 תלמידים בכל קבוצה , ובקבוצה הרביעית היו 5 תלמידים . כמה תלמידים היו בכתה ? א | לאורי היו שתי קפסאות של צבעים . בקפסה אחת היו 12 צבעים , ובקפסה האחרת היו 6 צבעים יותר . כמה צבעים היו בשתי הקפסאות ? חשוב : תשובה : ב | בתחנה הראשונה עלו לאוטובוס 25 נוסעים . בתחנה השניה עלו 15 נוסעים וירדו 7 נוסעים . כמה נוסעים היו באוטובוס לאחר התחנה השניה ? חשוב : תשובה : המשך בשלב זה מוצגות לתלמידים בעיות שאפשר לפתור בעזרת ציורים . המטרה העיקרית היא לחשוף את התלמידים לבעיות מילוליות שכדי לפתור אותן יש להשתמש ביותר מפעולת חשבון אחת , והתלמידים יחפשו דרכים לפתרונן . התלמידים יכולים לפתור את הבעיות בשני תרגילים או בתרגיל שיש בו יותר מפעולת חשבון אחת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר