עמוד:106

1 לשמואל י ֵ ש 4 בולים . ליצחק י ֵ ש 12 בולים . מספר הבולים של יצחק גדול פי 3 ממספר הבולים של שמואל . מספר הבולים של שמואל קטן פי 3 ממספר הבולים של יצחק . יצחק שמואל נציג ז ֹ את בסרטוט של ישר המספרים : דִּיּוּ ן : איך רואים בסרטוט הזה את מספר הבולים של יצחק ? איך רואים בסרטוט את מספר הבולים של שמואל ? איך רואים פי כמה גדול מספר הבולים של יצחק ממספר הבולים של שמואל ? כתבו תרגיל מתאים : האם י ֵ ש עוד אפשרות ? כדי למצוא פי כמה מספר הבולים של יצחק גדול ממספר הבולים של שמואל אפשר לכתוב את תרגיל החילוק הישיר : 12 : 4 = 3 או את משוואת הכפל : . 4 ש 3 = 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר