עמוד:121

2 ענו על השאלות . אפשר להעזר בסרטוטים . תלמידי הכתה יצאו לאס ֹ ף כסף להכנסת כלה . יונתן אסף 10 שקלים . א | מספר השקלים שאסף אודי היה גדול פי 8 ממספר השקלים שאסף יונתן . כמה שקלים אסף אודי ? חשוב : תשובה : ב | מספר השקלים שאסף יואב היה גדול ב 10 ממה שאסף אודי . כמה שקלים אסף יואב ? חשוב : תשובה : ג | כמה שקלים אסף דוד , אם ידוע שמספר השקלים שאסף אודי היה קטן פי 5 ממה שאסף דוד ? חשוב : תשובה : שימו לב , כדי לפתור את בעיות ב ו ג התלמידים צריכים להסתמך על תשובתם לבעיה א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר