עמוד:120

ד | בזר הורדים י ֵ ש 3 ורדים אדמים והשאר לבנים . כמה ורדים לבנים י ֵ ש בזר , אם מספר הורדים הלבנים גדול פי 4 ממספר הורדים האדמים ? חשוב : תשובה : ה | העציץ יקר פי 3 מזר הפרחים . מה המחיר של הזר , אם מחיר העציץ הוא 30 שקלים ? חשוב : תשובה : ו | רנה מכינה זר פרחים ב 20 דקות . במשך כמה זמן אמא של רנה מכינה זר , אם ידוע שמשך הזמן שבו רנה מכינה זר גדול פי 4 ממשך הזמן שאמה מכינה זר ? חשוב : תשובה : ז | מספר האותיות בשם המשפחה של אביגיל קטן פי 2 ממספר האותיות שבשם הפרטי שלה . כמה אותיות י ֵ ש בשם המשפחה של אביגיל ? חשוב : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר