עמוד:118

1 פתרו . חשוב : תשובה : ביום ראשון קרא יוני 32 עמודים של הספר . מספר העמודים שקרא ביום שני קטן פי 4 ממספר העמודים שקרא ביום ראשון . כמה עמודים קרא יוני ביום שני ? 32 ה ָ ע ּמּוּדִ ים שׁקָרָ א בּ י וֹ ם רִ א שׁוֹ ן הקבוצה הגדולה : ה ָ ע ּמּוּדִ ים שׁקָרָ א בּ י וֹ ם שׁ נ ִ י הקבוצה הקטנה : פי כמה ? 4 א | שירה מנגנת בחלילית 30 דקות בכל יום . משך הזמן ששירה מיחדת לקריאה בכל יום גדול פי 3 ממשך הזמן שהיא מיחדת לנגינה . כמה זמן שירה מיחדת לקריאה בכל יום ? הקבוצה הגדולה : הקבוצה הקטנה : פי כמה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר