עמוד:115

1 חשבו . מספר א : 30 מספר ב : 5 פי כמה 30 גדול מ ? 5 30 : 5 = 6 חשוב : 30 גּ ד וֹ ל מ 5 פּ י . 6 תשובה : א | מספר א : 12 מספר ב : 2 פי כמה 2 קטן מ ? 12 חשוב : תשובה : ב | מספר א : 100 מספר ב : 10 פי כמה 100 גדול מ ? 10 חשוב : תשובה : ג | מספר א : 80 מספר ב : 10 פי כמה 10 קטן מ ? 80 חשוב : תשובה : ד | מספר א : 35 מספר ב : 5 פי כמה 35 גדול מ ? 5 חשוב : תשובה : ה | מספר א גדול / קטן פי ממספר ב . מספר א : מספר ב : לפתרון השאלה שבדוגמה מתאים גם החישוב הזה : . 5 ש 6 = 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר