עמוד:92

5 פתרו . ז | 40 : 2 = ח | 66 : 6 = | 36 : 3 = ט ד | 90 : 9 = ה | 56 : 7 = | 70 : 7 = ו א | 24 : 3 = ב | 42 : 6 = | 22 : 2 = ג 6 פתרו . תזכרת : סדר פעלות החשבון אם בתרגיל י ֵ ש פעלות שונות ( חבור וחסור וגם כפל וחלוק ) - קדם ֹ פותרים כפל וחלוק לפי הסדר , ואחר כך נשאר תרגיל שי ֵ ש בו פעלות חבור וחסור ואותו פותרים לפי הסדר . ג | 30 : 3 + 6 : 3 = | 20 : 4 + 16 : 4 + 12 : 4 = ד א | 20 : 2 + 14 : 2 = | 60 : 6 + 24 : 6 = ב 7 כתבו מספרים מתאימים . א . מספרים המתחלקים ב : 3 ב . מספרים המתחלקים ב : 4 ג . מספרים המתחלקים ב : 7 ד . מספרים המתחלקים ב : 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר