עמוד:91

2 שערו : לאילו מהתרגילים י ֵ ש תוצאות שוות ? פתרו ובדקו . 3 פתרו . השלימו בעזרת התרגיל שפתרתם . א | 348 + 25 = ב | 425 + 48 = 325 + 28 = ד | 325 + 148 = ה | 48 + 125 = 525 + 148 = 4 כתבו < או > או = בין התרגילים . א | 527 - 300 527 - 200 ב | 842 - 107 742 - 107 | 1 , 048 - 100 1 , 048 + 100 ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר