עמוד:86

4 בבעיות האלה אל תחשבו את התוצאה בדיוק . הקיפו את התשובה שנראית לכם הכי קרובה לתוצאה . א | מחירה של חלצה ש"ח 56 , ומחירם של מכנסים ש"ח 108 . מהו בקרוב מחירם הכולל של המכנסים והחלצה ? ש"ח 170 ש"ח 300 ש"ח 120 ב | מחירו של שלחן ש"ח 252 . קבלתי הנחה של ש"ח 26 . כמה שלמתי בקרוב בעבור השלחן ? ש"ח 280 ש"ח 180 ש"ח 220 ג | בארגז אחד י ֵ ש 28 בקבוקי מיץ . כמה בקבוקי מיץ בקרוב י ֵ ש ב 5 ארגזים ? 300 בקבוקים 100 בקבוקים 150 בקבוקים ד | אורית קנתה ספרי למוד , ואלה המחירים שלהם : ספר גאוגרפיה ש"ח 58 - ספר חשבון ש"ח 33 - אטלס ש"ח 77 - מקראה ש"ח 42 - . כמה שלמה אורית בקרוב ? ש"ח 100 ש"ח 200 ש"ח 300

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר