עמוד:85

2 בלי לחשב ֵ שערו מה צריכה להיות הספרה החסרה בכל תוצאה והשלימו אותה . א | 324 + 825 = 149 ב | 67 ש 4 = 68 | 1 , 872 + 964 = 836 ג ד | 72 ש 8 = 76 ה | 42 ש 9 = 78 | 57 ש 6 = 42 ו פתרו את התרגילים ובדקו את השערותיכם . 3 בלי לחשב ֵ השלימו את הספרות החסרות ( אחת או שתים ) בכל תוצאה . א | 267 + 619 = 86 ב | 46 ש 86 = 956 | 57 ש 68 = 876 ג ד | 76 ש 91 = 916 ה | 381 + 1 , 293 = 74 | 121 + 372 = 93 ו פתרו את התרגילים ובדקו את תשובותיכם . דּיּוּ ן : באילו תרגילים התקבלה תוצאה שונה מזו ששערתם ? נסו להסביר מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר