עמוד:68

ד כפל במאנך - כפל במאנך בדרך מקצרת נושאי הפעילויות : פתרון תרגיל כפל של מספר תלת ספרתי במספר חד ספרתי - בלי המרה פתרון תרגיל כפל של מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי - המרה אחת פתרון תרגילים על סמך תוצאות קודמות תרגילי כפל שיש בהם הספרה 0 ( בתוצאה או באחד הגורמים ) באיזו דרך כדאי לפתור ? כפל בלי המרה 1 התרגיל : 234 ש 2 פתרו את התרגיל בדרך מפרטת ֹ כמו שפתרתם עד עכשו . עכשו נלמד לפתר ֹ את תרגיל הכפל בדרך מקצרת : א . כופלים את היחידות : 8 יח' 4 = יח' ש 2 רושמים את היחידות בתוצאה במקום של היחידות . ב . כופלים את העשרות : 6 עש' 3 = עש' ש 2 רושמים את העשרות בתוצאה במקום של העשרות . ג . כופלים את המאות : 4 מא' 2 = מא' ש 2 רושמים את המאות בתוצאה במקום של המאות . התוצאה : 468 2 כפלו בדרך המקצרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר