עמוד:65

7 כתבו כל תרגיל במאנך ופתרו . 8 כתבו את התרגילים במחברת משבצות ופתרו . א | 358 ש 5 = ב | 388 ש 7 = | 59 ש 9 = ג ד | 270 ש 3 = ה | 346 ש 4 = | 349 ש 3 = ו ז | 1 , 304 ש 7 = ח | 1 , 409 ש 6 = | 3 , 574 ש 2 = ט צבעו את כל החלקים שבהם תוצאות התרגילים . מה קבלתם ? כאן מתאים רב דף . 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר