עמוד:63

4 פתרו את התרגילים . אלה תוצאות התרגילים : 612 1 , 074 2 , 904 7 , 011 9 , 816 כאן מתאים רב דף . 11 מעמוד זה ואילך יש תרגילים שדרוש בהם זיכרון כשמחברים את המכפלות . ייחדנו לזיכרון זה שורה נפרדת מתחת לתרגיל הכפל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר