עמוד:32

3 מלבן כפל אפשר לפלג ( להפריד ) לכמה מלבנים ולפתר ֹ את תרגיל הכפל בשלבים . הנה דגמה של מלבן כפל . כתבו את התרגיל המתאים : ש אפשר לפלג את המלבן בדרכים שונות . תלמיד אחד פלג אותו לשני מלבנים כך : כתבו תרגיל מתאים לכל מלבן כפל . התרגיל המתאים לפלוג : תלמיד אחר פלג את אותו המלבן בדרך אחרת : כתבו תרגיל כפל מתאים לכל מלבן כפל . התרגיל המתאים לפלוג : דּיּוּ ן : מה ההבדל בין שני הפלוגים ? איזה פלוג נראה לכם קל יותר לחשוב ? האם כשמפלגים מלבן בדרכים שונות מקבלים תוצאות שוות ? מטרת הדיון בעמוד זה היא שהתלמידים יגיעו לידי מסקנה שמבין האפשרויות לפילוג - הפילוג לפי המבנה העשרוני יכול להקל את החישוב במקרים רבים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר