עמוד:29

3 לכל תרגיל צירו מלבן כפל מתאים ופתרו . | 8 ש 2 = ב | 5 ש 6 = א 4 לפניכם שטיחים : כמה מרצפות י ֵ ש מתחת לכל שטיח ? כתבו תרגיל כפל מתאים . א | | ב ג | | ד כאן מתאים רב דף . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר