עמוד:52

10 בארון הספרים בחדרי י ֵ ש פחות מ 90 ספרים . על כל מדף י ֵ ש 15 ספרים . כמה מדפים יכולים להיות בארון ? כתבו שתי אפשריות שונות . אפשרות א : בארון י ֵ ש מדפים . תרגיל : תשובה : אפשרות ב : בארון י ֵ ש מדפים . תרגיל : תשובה : 11 השלימו . א | 13 ש 7 > | 23 ש 6 = ב ג | 14 ש 6 < | 17 ש 3 = ד דּיּוּ ן : באילו סעיפים י ֵ ש כמה אפשריות להשלמת המספר ? באילו סעיפים י ֵ ש רק אפשרות אחת ? 12 כתבו שלוש אפשריות שונות . 14 ש > 56 14 ש > 56 14 ש > 56 13 כתבו בכל סעיף שלוש אפשריות שונות . ב | 1 ש 5 < 70 1 ש 5 < 70 1 ש 5 < 70 א | 1 ש 3 < 45 1 ש 3 < 45 1 ש 3 < 45 תרגילים נוספים שבהם סימני אי שוויון נמצאים בדף עבודה במדריך למורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר