עמוד:43

18 בקפסה אחת י ֵ ש 18 עפרונות . כמה עפרונות י ֵ ש ב 4 קפסאות כאלה ? תרגיל : תשובה : 19 בכל קפסה י ֵ ש 6 גירים צבעוניים . כמה גירים י ֵ ש ב 21 קפסאות ? תרגיל : תשובה : 20 לחפיסת שוקולד י ֵ ש צורת מלבן . בחפיסה י ֵ ש 7 שורות , בכל שורה 12 קביות שוקולד . כמה קביות שוקולד י ֵ ש בכל החפיסה ? תרגיל : תשובה : 21 כתבו בעיה מלולית לתרגיל . 13 ש 5 =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר