עמוד:27

4 פתרו . א | 20 ש 4 = 2 ש 40 = ב | 3 ש 80 = 8 ש 30 = ג | 600 ש 2 = 60 ש 20 = 6 ש 200 = ד | 30 ש 90 = 3 ש 900 = 300 ש 9 = אם לא טעיתם , בכל סעיף קבלתם תוצאות שוות . נסו להסביר מדוע . 5 כתבו תרגילי כפל שונים שהתוצאה שלהם היא . 2 , 400 6 השלימו את החסר כך שיתקבלו תרגילים פתורים נכון . השתמשו בפעלות ובמספרים האלה : + 10 + 100 ש 10 ש 100 א | 60 = 70 | 60 = 600 ב ג | 60 = 6 , 000 | 60 = 160 ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר