עמוד:24

4 פתרו . א | 23 ש 100 = 23 + 100 = ב | 30 ש 100 = 30 + 100 = דּיּוּ ן : איך מספר משתנה : כשמוסיפים לו ? 100 כשכופלים אותו ב ? 100 5 כתבו + או - או ש כך שתקבלו תרגיל פתור נכון . א | 15 100 = 1 , 500 ב | 15 10 = 150 ג | 15 100 = 115 ד | 15 10 = 25 | 15 10 = 5 ה ו | 400 10 = 4 , 000 ז | 400 10 = 390 ח | 400 100 = 500 ט | 400 100 = 300 | 400 10 = 410 י 6 כתבו = או . = א | 13 ש 100 1 , 300 | 29 ש 100 290 ב ג | 43 ש 100 430 | 18 ש 100 1 , 800 ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר