עמוד:21

2 פתרו . א | 6 ש 30 = ב | 20 ש 4 = ג | 50 ש 10 = ד | 7 ש 40 = | 10 ש 40 = ה 3 פתרו . א | ש 90 = 900 | ש 40 = 160 ב ג | 50 ש = 200 | 60 ש = 420 ד 4 השלימו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר