עמוד:19

10 פתרו . א | 123 ש 10 = ב | 10 ש 405 = | 200 ש 10 = ג ד | 101 ש 10 = ה | 942 ש 10 = | 10 ש 1 , 000 = ו 11 פתרו . א | 23 ש 10 = 123 ש 10 = ב | 130 ש 10 = 230 ש 10 = ג | 245 ש 10 = 45 ש 10 = | 60 ש 10 = ד 600 ש 10 = התבוננו בזוגות התרגילים שפתרתם ובדקו : במה התרגילים ותוצאותיהם שונים זה מזה ובמה הם דומים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר