עמוד:15

5 העזרו בישר המספרים וענו על השאלות . כשמתחילים מ : 0 א . בכמה קפיצות של 10 אפשר להגיע ל ? 120 ב . בכמה קפיצות של 1 אפשר להגיע ל ? 120 ג . בכמה קפיצות של 10 אפשר להגיע ל ? 280 ד . בכמה קפיצות של 1 אפשר להגיע ל ? 280 ה . בכמה קפיצות של 10 אפשר להגיע ל ? 450 ו . בכמה קפיצות של 1 אפשר להגיע ל ? 450 6 העזרו בישר המספרים וענו על השאלות . כשמתחילים מ : 0 א . בכמה קפיצות של 100 אפשר להגיע ל ? 600 ב . בכמה קפיצות של 10 אפשר להגיע ל ? 600 ג . בכמה קפיצות של 1 אפשר להגיע ל ? 600 ד . בכמה קפיצות של 100 אפשר להגיע ל ? 1 , 300 ה . בכמה קפיצות של 10 אפשר להגיע ל ? 1 , 300 ו . בכמה קפיצות של 1 אפשר להגיע ל ? 1 , 300

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר