עמוד:11

8 א . נסו לפת ֹ ר את התרגיל 60 : 10 = בעזרת ישר המספרים . הסבירו לחבריכם איך צירתם את הקפיצות על ישר המספרים . ב . רנה צירה קפיצות של . 10 השלימו מספרים בציור . השלימו . מספר הקפיצות : הגדל ֹ של כל קפיצה : 10 נקדת הסיום : ג . דינה צירה 10 קפיצות שוות . השלימו מספרים בציור . השלימו . מספר הקפיצות : 10 הגדל ֹ של כל קפיצה : נקדת הסיום : במהלך פעילות 8 יש לערוך דיונים עם התלמידים : אחרי סעיף ב יש לשאול : איך רואים בציור של רינה שהמנה היא ? 6 אחרי סעיף ג יש לשאול : איך רואים בציור של דינה שהמנה היא ? 6 מה ההבדל בין שתי הדרכים בסעיפים ב ו ג ? איזו דרך נראית לכם קלה יותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר