עמוד:8

3 א . השלימו את המספרים החסרים לפי הקפיצות השוות על ישר המספרים . ב . כתבו תרגיל כפל מתאים : דּיּוּ ן : איך רואים בציור את הגורמים ואת המכפלה ? ג . השלימו . מספר הקפיצות : הגדל ֹ של כל קפיצה : נקדת הסיום : 4 השלימו את המספרים החסרים וכתבו תרגיל כפל . תרגיל כפל : תרגיל כפל : כאן מתאים רב דף . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר