עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו יש שני פרקים . הנה פירוט של כל אחד מהם . כפל עד 10 , 000 בפרק זה עוסקים בכפל במספרים רב–ספרתיים ומשתמשים במודלים שהכירו התלמידים בפרקים קודמים . המודלים מסייעים להבנת הפעולות ולבניית הפתרונות . בסיום לימוד הפרק נשאף שהתלמידים ידעו לעבוד בשפה המתמטית . דירוג הנושא נבנה בחמש היחידות שבפרק זה : ביחידה הראשונה וביחידה השנייה עוסקים בכפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות בעזרת המשטחים ובעזרת ישר המספרים . דוגמאות : ביחידה השלישית עוסקים בכפל של מספר רב ספרתי במספר חד ספרתי בעזרת חוק הפילוג ( המוצג בעזרת מלבני כפל . ( לדוגמה : 17 ש 4 = ביחידה הרביעית מוצגים שני אלגוריתמים לפתרון תרגיל כפל במאונך : הדרך המפורטת : הדרך המקובלת ( שהיא קיצור של הדרך המפורטת ) ביחידה החמישית עוסקים באומדן בפעולות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר