עמוד:109

הפרק : שברים יסודיים דף גזירה 5 קרשדים בהירים וקרשדים כהים קרש שלם בהיר חלקים מקרשים שלמים בהירים ( לפעילות 2 בעמוד ( 76 קרש שלם כהה חלקים מקרש שלם כהה ( לפעילות 3 בעמודים ( 77-78 חלקים מקרש שלם כהה ( לפעילות 4 בעמוד ( 78 חשוב לגזור את החלקים במדויק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר