עמוד:99

חידות | א 23 אני מספר דו ספרתי השו ֶ ה בקרוב ל . 40 מי אני ? האם י ֵ ש עוד אפשריות ? אם כן , כתבו אותן : ב | אני מספר דו ספרתי השו ֶ ה בקרוב ל . 80 ספרת העשרות שלי היא . 8 מי אני ? האם י ֵ ש עוד אפשריות ? אם כן , כתבו אותן : ג | אני מספר דו ספרתי השו ֶ ה בקרוב ל . 60 ספרת היחידות שלי גדולה ב 3 מספרת העשרות . מי אני ? האם י ֵ ש עוד אפשריות ? אם כן , כתבו אותן : ד | אני מספר תלת ספרתי . אני שו ֶ ה בקרוב ל . 600 אני שו ֶ ה בקרוב גם ל . 640 ספרת היחידות שלי גדולה פי 2 מספרת העשרות שלי . מי אני ? | א 24 אם תעגלו אותי לעשרות , תקבלו . 130 האם אפשר לדעת בודאות מהו העגול שלי למאות ? אם כן , עגלו : מי אני יכול להיות ? ב | אם תעגלו אותי לעשרות , תקבלו . 250 האם אפשר לדעת בודאות מהו העגול שלי למאות ? אם כן , עגלו : מי אני יכול להיות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר