עמוד:97

18 רוני עגל את 750 למאות כך : . 750 › 700 האם י ֵ ש עוד אפשרות ? אם כן , כתבו : 750 › 19 עגלו למאות . א | 873 › ד | 2 , 370 › ז | 3 , 550 › ב | 650 › ה | 50 › ח | 7 , 351 › | 1 , 023 › ו | 960 › ט | 6 , 908 › ג 20 עגלו כל מספר לעשרות ולמאות . כאן מתאים רב דף . 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר