עמוד:96

16 דּיּוּ ן : מתי אין טעם לומר את המספר המדיק ודי לומר מהו המספר בקרוב ? הביאו דגמאות . כבר ראינו שכאשר איננו זקוקים למספר המדיק , אפשר לעגל אותו לעשרות . באותו הא ֹ פן אפשר לעגל מספר למאות . לדגמה : את 571 מעגלים ל 600 וכותבים זאת כך : . 571 › 600 ֹ את 728 מעגלים ל 700 וכותבים ז ֹ את כך : . 728 › 700 17 עגלו למאות . בתרגיל האחרון התבקשתם לעגל למאות את המספר . 450 נבדק ֹ על ישר המספדים מהן המאות השלמות הקרובות ביותר ל . 450 450 נמצא בדיוק באמצע בין 400 ל , 500 ולכן י ֵ ש שתי אפשריות לעגל אותו למאות : 450 › 400 או . 450 › 500

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר