עמוד:94

בעמוד הקודם ראיתם מקדים שבהם אין צ ֹ רך למצ ֹ א את התשובה המדיקת ֶ . במקדים כאלה מעגלים את המספדים הנתונים למספדים בעשרות שלמות או במאות שלמות הקרובים להם ביותר . הנה דגמאות לעגול מספדים לעשרות ( התבוננו גם בישר המספדים המציר כאן : ( את 48 מעגלים ל 50 וכותבים : . 48 50 קוראים : 48 שו ֶ ה בקרוב ל . 50 את 41 מעגלים ל 40 וכותבים : . 41 40 קוראים : 41 שו ֶ ה בקרוב ל . 40 11 א . הקיפו בצבע כחל ֹ את כל המספדים שמעגלים אותם ל . 80 ב . הקיפו בצבע אדם ֹ את כל המספדים שמעגלים אותם ל . 90 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 את כל המספדים שספרת היחידות שלהם קטנה מ 5 עגלתי ל . 80 את כל המספדים שספרת היחידות שלהם גדולה מ 5 עגלתי ל . 90 ואיך מעגלים לעשרות את ? 85 85 נמצא בדיוק באמצע בין 80 ל , 90 ולכן י ֵ ש שתי אפשריות לעגל אותו לעשרות : 85 80 או . 85 90 12 א . הקיפו בצבע לכח ֹ את כל המספדים שמעגלים אותם ל . 250 ב . הקיפו בצבע אד ֹ ם את כל המספדים שמעגלים אותם ל . 260 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר