עמוד:82

4 גם את העוגה הי רקה קשטו ד 24 סכריות . א . השלימו : השבר המתאים לכל פרוסה הוא . ב . צירו על העוגה 24 סכריות , כך שעל כל פרוסה יהי ֶ ה מספר שוה ֶ של סדריות . השלימו : דעוגה י ֵ ש פרוסות , ועל כל פרוסה י ֵ ש סכריות . 1 שמינית ( ) מ 24 סכריות הן סכריות . 8 כמה ? 5 גם את העוגה הו רדה קשטו ד 24 סכריות . א . השלימו : השבר המתאים לכל פרוסה הוא . ב . צירו על העוגה 24 סכריות , כך שעל כל פרוסה יהי ֶ ה מספר שוה ֶ של סדריות . השלימו : דעוגה י ֵ ש פרוסות , ועל כל פרוסה י ֵ ש סכריות . רבע ( 1 ) מ 24 סכריות הן סכריות . 4 כמה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר