עמוד:83

6 צירו על כל עוגה 18 סכריות , כך שעל כל פרוסה יהי ֶ ה מספר שוה ֶ של סדריות , והשלימו . א | דעוגה י ֵ ש פרוסות , ועל כל פרוסה י ֵ ש סכריות . מ 18 סכריות הן סכריות . ב | דעוגה י ֵ ש פרוסות , ועל כל פרוסה י ֵ ש סכריות . מ 18 סכריות הן סכריות . ג | דעוגה י ֵ ש פרוסות , ועל כל פרוסה י ֵ ש סכריות . מ 18 סכריות הן סכריות . כאן מתאים רב דף . 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר