עמוד:73

14 יעק ֹ ב קנה שתי עוגות . הוא דקש מהאופה לפרס דל עוגה ל 4 פרוסות שוות . השלימו : כל פרוסה היא עוגה . דעוגה אחת י ֵ ש רבעי עוגה . דשתי עוגות י ֵ ש רבעי עוגה . 15 מכמה עוגות נקדל 16 רבעי עוגה ? מ עוגות . מכמה עוגות נקדל 6 שלישי עוגה ? מ עוגות . מכמה עוגות נקדל 20 חמישיות עוגה ? מ עוגות . 16 כמה שלישים י ֵ ש ד 4 שלמים ? שלישים . כמה חצאים י ֵ ש ד 5 שלמים ? חצאים . מכמה שלמים נקדל 18 ששיות ? מ שלמים . מכמה שלמים נקדל 20 עשיריות ? מ שלמים . לפני שהתלמידים פותרים את פעילות 16 כדאי לברר אם הם מבינים למה מתכוונים כאשר כותבים "שלמים . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר