עמוד:68

7 דן הזמין 12 אורחים . מיכאל הזמין 8 אורחים . כל אחד מהם חלק עוגה דאותו הגדל ֹ שוה ֶ בשוה ֶ דין האורחים שלו . כל אחד מהאורחים של דן קדל עוגה . כל אחד מהאורחים של מיכאל קדל עוגה . מי קדל פרוסה גדולה יותר , אורח של מיכאל או אורח של דן ? השבר 1 מהשבר . 1 8 12 גדול / קטן 8 לאה הזמינה 6 אורחות . רחל הזמינה 10 אורחות . כל אחת מהן חלקה עוגה דאותו הגדל ֹ שו ֶ ה דשו ֶ ה דין האורחות שלה . כל אחת מהאורחות של לאה קדלה עוגה . כל אחת מהאורחות של רחל קדלה עוגה . מי קדלה פרוסה גדולה יותר , אורחת של רחל או אורחת של לאה ? השבר 1 מהשבר . 1 10 6 גדול / קטן כאן מתאים רב דף . 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר